Verwijzing

Voor huisartsen en eerstelijnswerkers in de GGZ:

Uitsluitend huisartsen kunnen direct verwijzen voor consultatie. Andere hulpverleners dienen een akkoord vooraf van de huisarts te verkrijgen; daarna wordt hier graag een aanmeldbrief voor consultatie ontvangen (bijv. via zorgmail).

Indien de huisarts een consultatie aanvraagt is er geen sprake van een verwijzing naar de specialistische GGZ. Vanuit de huisartsenpraktijk wordt de Generalistische Basis GGZ verzorgd waarbij uw huisarts samenwerkt met andere eerstelijnshulpverleners, zoals de Praktijk Ondersteuner Huisartsen GGZ (POH GGZ) en de eerstelijnspsychologen. Het werkgebied van de consulterend psychiater is bijdragen aan diagnostiek en medicatieadvies voor volwassenen vanaf de leeftijd van 35 jaar.