Voortgang en afronding

 

Voortgang

GezPre, Gezond Presteren evalueert de voortgang van uw behandeling regelmatig. Hierbij wordt uw mening over uw behandelaar en uw behandeling gevraagd. Ook wordt gevraagd wat u vindt van de verandering van uw prestaties, de verandering van uw klachten en gezondheid. Dit gebeurt mondeling en via vragenlijsten. Zo wordt voorkomen dat u lang bij GezPre, Gezond Presteren in behandeling blijft zonder dat verbetering optreedt. Is er geen verbetering dan wordt de behandeling verder geëvalueerd. Is er geen of weinig verbetering, en is er kritisch bekeken of er genoeg is gedaan? Dan kan het soms goed zijn te stoppen met de behandeling en u terug te verwijzen naar de huisarts of door te verwijzen.

Is er bijv. voldoende verbetering dan kan de behandeling afgerond worden en/ of een terugvalpreventieplan gemaakt worden. Heraanmelding is mogelijk.