Intake

Eerste gesprekken

Tijdens de eerste gesprekken bespreken we wat er aan de hand is.Samen met u en bij voorkeur iemand uit uw naaste omgeving bekijken we wat uw hulpvraag is. Vervolgens maakt u samen met uw onderzoeker evt. een behandelplan. Uw behandeling start meestal direct na de intake.

Indien er geen behandelplan voor hier tot stand komt wordt er geen behandeling gestart. Er kan dan terugverwezen worden naar bijv. de verwijzer of huisarts.

 

Behandelplan

In het behandelplan staan de afspraken die u en uw behandelaar maken. 

In het plan kan staan:

de diagnose, wat uw klachten zijn;

de doelen van de behandeling;

welke resultaten u kunt verwachten;

wat de behandeling inhoudt;

wat u en de behandelaar van elkaar verwachten;

hoe lang de behandeling ongeveer duurt.

Als u wilt krijgt U een exemplaar van uw behandelplan mee naar huis. 

 

Inspraak 

U houdt zelf inspraak over de behandeling. Dit geldt bij het bepalen van uw behandelplan, voor de inhoud van uw behandeling en voor de evaluatie.

Als u het idee hebt dat u onvoldoende aansluiting voelt bij uw behandelaar, is het belangrijk dit aan te geven. De behandelaar gaat dan samen met u op zoek naar een oplossing.