Bereikbaarheid

 

Openingstijden

Openingstijden zijn binnen kantooruren

van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur

bezoek is uitsluitend op afspraak

Telefonisch spreekuur – tijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30-9.00 uur en van 19.00-20.00 uur (voicemail).

Spoed

Indien u een ingeschreven patiënt bent bij GezPre, Gezond Presteren kunt u bij spoed op werkdagen tussen 8.30 – 9.00 uur en tussen 19.00 – 20.00 uur GezPre bellen op 06-28 13 58 32; indien u GezPre, Gezond Presteren of de waarnemer niet bereikt, kunt u buiten kantooruren contact opnemen met de huisartsenpost.

Het telefoonnummer van de huisartsenpost in de regio HOV (Den Bosch Oss Zaltbommel, Veghel) is 0900-8860 (€ 0,10 per minuut).Het telefoonnummer van de centrale huisartsenpost CHP Zuidoost Brabant 0900 – 8861 (€ 0,10 per minuut). Huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer 0900 – 8880 (€ 0,10 per minuut). De huisartsenpost kan zo nodig doorverwijzen naar de crisisdienst van de GGZ.

Bij levensbedreigende situaties kunt u 112 bellen.

 

 

Continuïteit

Het bestuur van de Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters Limburg staat borg voor nazorg in het geval dat de psychiater niet meer in staat is zijn beroep uit te oefenen (bij overlijden). 

Bij ontstentenis (indien de psychiater Miltenburg door omstandigheden zijn werk niet meer kan doen) wordt het bezit van uw dossier van deze praktijk overgedragen aan een vervangend psychiater.

Waarneming bij ziekte en vakantie

Waarnemer

Bij vakantie en ziekte van mij treft u, onder contact de naam van de waarnemer aan. Indien nodig kunnen patiënten die in de praktijk ingeschreven zijn, dan contact opnemen met die waarnemende collega.

Waarnemer bij ziekte kan bijv zijn: AGHM Macor, Kloosterstraat 28 5724 AH Ommel +3149 382 09 90.

Waarnemer bij vakantie kan bijv. zijn E.L.A. Verhoeven-Smeets Zandstraat 3 5984 PA Koningslust 31(0)77 467 86 17