Verwijzers

 

Er is een aanmeld- en patiëntenstop (voor specialistische GGZ).

Er is de mogelijkheid van wachtlijstbemiddeling door de zorgverzekeraar naar een andere GGZ zorgverlener.

Mogelijkheid tot telefonisch overleg.

Bent u of is uw patiënt er niet zeker van of een behandeling bij GezPre goed aansluit op de hulpvraag? Dan kan uw patiënt gebruikmaken van een telefonisch overleg. Tijdens dit gesprek maakt de patiënt kennis met ons. Zij kunnen ons vragen stellen en kennismaken met onze werkwijze. We stellen enkele gerichte vragen, waardoor we een eerste inschatting kunnen maken of mensen bij ons op de juiste plek zijn. 

 

Intake en behandeling

Samen met de patiënt en naast betrokkene komen we tot een probleemanalyse. In overleg met de patiënt stellen we een behandelplan op. Indien het behandelplan klaar is kan na de intake de behandeling direct beginnen.  

 

Onze behandelvisie

Continuiteit van de behandelrelatie houdt bij ons in dat de patiënt van intake tot en met de behandeling alhier indien mogelijk dezelfde behandelaar houdt.

De kracht van de omgeving.

Een familielid of belangrijke andere relatie van uw patiënt betrekt GezPre indien gewenst bij de behandeling en het herstel. Dat staat centraal in de behandelvisie. De klachten van de patiënt staan immers niet op zichzelf. Ze hebben invloed op de omgeving. Familie en direct betrokkenen kunnen een geweldige hulp zijn bij de behandeling. Het geeft steun en verkleint de kans op isolement en eenzaamheid. Het geeft ook de omgeving vaak meer grip op de situatie Wij nodigen de patiënt daarom uit een persoon uit de naaste omgeving te betrekken bij de diagnostiek en de behandeling.

De hulpvraag van uw patiënt is ons uitgangspunt.

Wij stemmen het behandelaanbod zo zorgvuldig mogelijk af op de wensen van de patiënt. Patiënten worden snel geholpen. GezPre hanteert een korte wachttijd tot intake en behandeling. De behandeling is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

Het behandelplan vormt de kern van de behandeling.

De verwijzer/ huisarts wordt snel na de intake geïnformeerd, middels een korte brief waarin diagnose en behandelbeleid zijn verwoord, natuurlijk in overleg met  patiënt.

 

Samenwerking

We werken samen met de patiënt en eventueel naast betrokkene. 

 

Behandelvormen

We zetten diverse behandelvormen in. Bijvoorbeeld psychiatrische psychotherapie; farmacotherapie, cognitieve (gedrags)therapie.

 

De kosten

De basisverzekering vergoedt de kosten van de behandeling. Voorwaarde voor vergoeding is, dat uw patiënt niet voor dezelfde diagnose ergens anders in behandeling is.

Het eigen risico worden door de zorgverzekeraar geïnd.