Voor wie

Specialistische GGZ
Verwijzing naar de specialistische GGZ is aan de orde bij het vermoeden van een psychiatrische stoornis, hoge complexiteit en/of hoog risico. In andere gevallen ligt verwijzing naar de generalistische basisGGZ meer voor de hand of behandeling door uw huisarts en praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). De praktijk heeft een aanbod voor monodisciplinaire specialistische GGZ. Voor multidisciplinaire specialistische GGZ zijn de instellingen en ziekenhuizen ingericht.

Positionering t.o.v. andere zorgaanbieders
stap 1. uw huisarts
stap 2. praktijkondersteuner GGZ in de huisartspraktijk
stap 3. basisGGZ (psycholoog)
stap 4. specialistische GGZ monodisciplinair (psychotherapeut)
stap 5. specialistische GGZ monodisciplinair (psychiater): Psychiater Miltenburg /Gezpre Gezond Presteren

stap 6. specialistische GGZ multidisciplinair (instelling)

Psychiater G. Miltenburg / GezPre, Gezond Presteren biedt

Doelgroep
Volwassenen vanaf 35 jaar die in staat zijn tot beeldbellen (Tele-medicine).

Hoofddiagnoses o.a.: Depressieve stoornissen, Angststoornissen en ADHD

O.a. ernstige persoonlijkheidsproblematiek en verslavingsproblematiek die op de voorgrond staat, agressie, crisis kan hier niet behandeld worden. Groepsbehandeling of opname wordt alhier niet geleverd.

Forensische problematiek kan alhier niet in zorg genomen worden.

Behandelmethoden o.a.: Consultatie, diagnostiek, indicatiestelling en advisering; Farmacotherapie Psychiatrische psychotherapie.

Staat uw problematiek hier niet bij? Neem contact met  op met huisarts of uw regiebehandelaar voor overleg.