PraktijkinformatieGezPre, Gezond Presteren,  

Psychiaterpraktijk Miltenburg 

consultatie, diagnostiek, indicatiestelling en evt. behandeling:

Doelgroep:

voor volwassenen vanaf 30 jaar met:

Hoofddiagnoses o.a.: Depressieve stoornissen;  Angststoornissen; en ADHD.

O.a. ernstige persoonlijkheidsproblematiek en verslavingsproblematiek die op de voorgrond staat, agressie, crisis kan hier niet behandeld worden. Groepsbehandeling of opname wordt alhier niet geleverd. Forensische problematiek kan alhier niet in zorg genomen worden.

Hebt u vragen over een mogelijke verwijzing, of wilt u collegiaal overleg? Neemt u dan contact met mij op. 

Behandelvisie 

Uw patiënt heeft van intake tot en met de behandeling dezelfde behandelaar. 

De kracht van de omgeving. 

GezPre, Gezond Presteren nodigt u uit een familielid of naaste te betrekken bij de behandeling en het herstel. Dat staat centraal in de behandelvisie. De klachten van de patiënt staan immers niet op zichzelf. Ze hebben invloed op de omgeving. Soms worden ze zelfs door de omgeving versterkt. Een familielid, vriend of naaste kan een geweldige hulp zijn bij de behandeling. Het geeft steun en verkleint de kans op isolement. Ook voor vriend of familie is het fijn om de patiënt te kunnen helpen. Het geeft hen vaak meer grip op de situatie. 

GezPre, Gezond Presteren nodigt de patiënt daarom uit een persoon uit de naaste omgeving te betrekken bij de evt. behandeling. 

Maatwerk 

De hulpvraag van uw patiënt is het uitgangspunt. 

GezPre, Gezond Presteren stemt het behandelaanbod zo zorgvuldig mogelijk af op de wensen van uw patiënt. GezPre, Gezond Presteren hanteert een korte wachttijd van aanname tot intake en behandeling.

De behandeling is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

Daarnaast is er een persoonlijke en deskundige benadering. 

Het behandelplan vormt de kern van de behandeling. 

De verwijzer/ huisarts wordt snel na de intake geïnformeerd, middels een korte brief waarin diagnose en behandelbeleid zijn verwoord, natuurlijk in overleg met  patiënt. 

Werkwijze 

Aanmelden en verwijzen 

Patiënt of de verwijzer kan de patiënt aanmelden. Om in aanmerking te komen voor behandeling is o.a. een verwijsbrief nodig van de huisarts. De datum op de verwijsbrief dient vooraf te gaan aan de datum van het eerste gesprek bij de psychiater.

Contact

Postadres: Postbus 569, 5400 AN Uden 

www.gezpre.nl

Op zorgmail

Telefoon: 06 – 28 13  58 32

Telefonisch spreekuur van 8.30-9.00 uur en van 19.00-20.00 uur. Verwijzers kunnen laagdrempelig gebruik maken van dit nummer.