Kosten

Vergoeding basisverzekering

Psychiatrische hulpverlening wordt doorgaans vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. U kunt in uw polisvoorwaarden lezen voor welke vergoedingen u in aanmerking komt. Hierbij speelt het soort polis dat u heeft (bijv. natura of restitutie) een rol, evenals uw eigen risico en de eigen bijdrage.

 

Voorwaarde voor vergoeding is onder meer, dat u niet voor dezelfde diagnose ergens anders in behandeling bent.

 

Verzekeraar

Ik adviseer u bij uw verzekeraar na te vragen wat er van de psychiatrische hulpverlening vergoed wordt en wat u zelf bijdraagt.

 

Niet verzekerd of verzekerd in het buitenland

Bent u niet verzekerd? Vergoedt uw verzekeraar niet? Of bent u verzekerd in het buitenland? Dan betaalt u zelf uw behandeling.

 

Geen kosten voor familieleden en direct betrokkenen

Bij GezPre bieden wij u aan een familielid of naastbetrokkene mee te nemen tijdens een van de gesprekken. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Hun eigen risico wordt niet aangesproken en zij hebben ook geen verwijskaart nodig.

 

Blijkt dat het meegekomen familielid zelf ook een hulpvraag heeft? Dan kan hij of zo ook in behandeling komen. Uiteraard gebeurt dit nooit zomaar, maar altijd in overleg. Uw familielid vraagt dan een verwijsbrief aan en wordt eventueel zelf patiënt van GezPre.

 

DBC.

De vergoeding voor uw behandeling wordt geregeld via Diagnose Behandel Combinaties (dbc’s). Dit zijn eenheden die bestaan uit de tijd die aan uw behandeling is besteed (inclusief al het benodigde overleg en administratie) en waar een vastgestelde vergoeding tegenover staat.

Als u hier onder behandeling komt wordt er een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) geopend. In deze DBC wordt alle tijd die aan u besteed wordt geregistreerd. Dat is voor een deel directe tijd (tijdens een consult, aan de telefoon of via de mail). Daarnaast wordt ook indirecte tijd geregistreerd.

De hoogte van de rekening die naar uw zorgverzekeraar gestuurd wordt, wordt bepaald door het aantal minuten zorg die geleverd wordt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft tarieven per lengte van de behandelingen vastgesteld. Er zijn tarieven voor de volgende behandelduren
* behandelingen die 0 tot 100 minuten duren
* behandelingen die 100 tot 200 minuten duren
* behandeingen die 200  tot 400 minuten duren
* behandelingen die 400 tot 800 minuten duren
* behandelingen 800 tot 1800 minuten duren
* behandelingen die langer duren
Eigenlijk komen behandelingen korter dan 100 minuten zelden voor.

Als u bijvoorbeeld één intakegesprek heeft duurt de behandeling meer dan 100 minuten.

De tarieven zijn bepaald door NZA en zorgverzekeraar(s).

http://www.nza.nl

https://www.nza.nl/regelgeving/tarieven/vrije-beroepsbeoefenaren/Tarieven-en-prestaties-2016

http://zorginzicht.nl

 

Factuur voor eigen bijdrage en eigen risico van zorgverzekeraar.

U ontvangt een factuur van uw zorgverzekeraar aan het eind van uw behandeling of na het verlengen van uw behandeling. De factuur van uw zorgverzekeraar is voor het eventuele eigen risico.