Aanmelden

Aanmelden kan.

Verwijzing kan door huisarts.

U kunt zich, uitsluitend na verwijzing door uw huisarts, aanmelden. De verwijsbrief moet een expliciete verwijzing bevatten voor de Specialistische GGZ, met de reden voor verwijzing en de diagnose. Bij een verwijsbrief voor de specialistische GGZ komen de kosten van de behandeling ten laste van het basispakket van uw ziektekostenverzekering.

Na ontvangst van een, door de huisarts ondertekende, verwijsbrief en uw aanmelding, zal worden besloten of u aangenomen kunt worden. Hiertoe kunt u of een formulier ontvangen of kan een bewijs worden gevraagd van afsluiting van de behandeling elders in de GGZ.

Als u aangenomen wordt voor de intake, dan ontvangt u een uitnodiging voor een eerst intake gesprek. Indien u uw  situatie voor het intakegesprek mondeling wilt toelichten of nog vragen hebt, kunt u dit aangeven. U kunt met mij op doordeweekse dagen telefonisch contact opnemen tussen 8.30 en 9.00 uur en  19.00 en 20.00 uur.

 

Pré-intake.

Bent u er niet zeker van of een behandeling bij GezPre, Gezond Presteren goed aansluit op de hulpvraag? Dan kunt u gebruik maken van een telefonische pré-intake. Tijdens dit gesprek maakt u kennis met ons. U kunt ons vragen stellen en kennismaken met onze werkwijze. Er worden enkele gerichte vragen gesteld, waarna een eerste inschatting gemaakt kan worden of mensen bij GezPre, Gezond Presteren op de juiste plek zijn. Wil u van een pré intake gebruikmaken, dan verzoek ik u dit bij de aanmelding aan te geven.