Missie

Missie is om bij te dragen aan gezondheid; aan optimaal gezond presteren voor mensen met psychische of psychiatrische problematiek.